Ferie - Fritid og Fest

Værdigrundlag


Respekt
Nordic Park tror på mangfoldighed. Alle mennesker har værdi og Nordic Park ønsker at være et sted, hvor alle mennesker mødes. Nordic Park er en rummelig arbejdsplads, som tilgodeser og respekterer det enkelte menneske.

Udvikling
Livet handler om udvikling og derfor har Nordic Park fokus på læring, innovation og kreativitet. Alle mennesker har udviklingspotentiale og derfor tør Nordic Park gå utraditionelle veje for at skabe udvikling.

Relationer
At kunne være alene sammen med andre. Relationer handler om tillid, omsorg og glæde. Nordic Park tror på sunde relationer, som i et kontinuerligt samspil skaber en atmosfære af respekt, accept og ærlighed.  

Naturen
Naturen er en afgørende samarbejdspartner og Nordic Park værdsætter og integrerer naturen i det daglige arbejde.

Synergi
Nordic Park arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang. Filosofien om 'det hele menneske' skaber grobund for mangfoldighed. På Nordic Park er det holistiske perspektiv centralt og visionen er at skabe et Nordic Park for alle.

Med værdierne ønsker Nordic Park at være et sted tilgængeligt for alle - et sted som inviterer til tryghed, udvikling og velvære.

Værdigrundlaget er gældende for alle på Nordic Park. Værdierne er målrettet personalet, feriegæsterne, kursusdeltagerne og alle de mennesker som dagligt besøger Nordic Park.

 
 

Ferie - Fritid og Fest
VI ER LIGE HER:
Kirkevej 43
3230 Græsted

HENVENDELSE:
Mandag til Fredag: 08.00-15:00
TLF: +45 44 22 01 04